Kontakt

Telefony kontaktowe
(+48 91) 434 74 43
(+48 91) 433 59 03
(+48 91) 471 57 85

Fax (+48 91) 434 73 34
E-mail  bpk@szczecin.home.pl

Adres
ul. Korzeniowskiego 1
Szczecin, 70-211

Dane firmy
NIP
852- 19 -68 – 292
REGON 811090001
KRS 134391 – Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy  KRS w Szczecinie
BANK: PEKAO S.A. III O. Szczecin
Konto bankowe 06 1240 3826 1111 0000 4402 9393