Historia

Terenowa  Pracownia  Projektowa w Szczecinie
 decyzją Ministerstwa Komunikacji powołano Terenową Pracownię projektową  w Szczecinie, wchodzącą w skład  Przedsiębiorstwa Państwowego Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego. Dzień ten przyjmuje się za początek historii BPK. Kierownik Pracowni  –  inż. Jan Wikieł
Samodzielna Pracownia  Projektów Kolejowych w Szczecinie
 na bazie majątku i kadr Terenowej Pracowni BPBK Poznań, Ministerstwo Komunikacji utworzyło samodzielną Pracownię Projektów Kolejowych w DOKP Szczecin, jako jednostkę organizacyjną PKP. Kierownik Pracowni  – inż. Władysław Szpręgier
PKP Biuro Projektów Kolejowych w Szczecinie
 zarządzeniem Min. Komunikacji  Pracownię przekształcono w Biuro  Projektów  Kolejowych . W strukturach PKP Biuro funkcjonowało do końca 1991 r.
Kolejnymi dyrektorami byli:
–  Władysław Szpręgier          –  od 01.01.1963 r.
–  Tadeusz Jędrzejewski         –  od 01.10.1973 r.
–  Edmund Białkowski           –  od 01.01.1976 r.
Biuro Projektów Kolejowych w Szczecinie
 w ramach restrukturyzacji PKP Biuro zostało wydzielone ze struktury  PKP i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe( RHB 5525) . Dyrektorem BPK został  mgr inż. Zbigniew Rzewuski ( od 01.05.1992 r.)
Biuro Projektowo – Koordynacyjne Budownictwa Kolejowego „BPK”  Spółka z o.o. w Szczecinie
 przeprowadzono prywatyzację Biura, na skutek czego stało się ono spółką pracowniczą . Pracownicy posiadają 100% udziałów  spółki.
Prezesem Zarządu został mgr inż. Zbigniew Rzewuski
Wiceprezesem – mgr inż. Franciszek Pietruszewski.
Biuro Projektowo – Konsultingowe „BPK” Spółka z o.o. w Szczecinie
 decyzją Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę Biura.
Prezes Zarządu – mgr inż. Zbigniew Rzewuski