Projekty

Poniżej znajdą pańśtwo listę zrealizowanych przez nas projektów

 1. XXX
 2. XXX
 3. XXX
 4. XXX
 5. XXX
 6. XXX
 7. XXX
 8. XXX
 9. XXX
 10. XXX
 11. XXX
 12. XXX

Realizacje

Opis inwestycji

Opis inwestycji

Opis inwestycji

Historia

Terenowa  Pracownia  Projektowa w Szczecinie
 decyzją Ministerstwa Komunikacji powołano Terenową Pracownię projektową  w Szczecinie, wchodzącą w skład  Przedsiębiorstwa Państwowego Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego. Dzień ten przyjmuje się za początek historii BPK. Kierownik Pracowni  –  inż. Jan Wikieł
Samodzielna Pracownia  Projektów Kolejowych w Szczecinie
 na bazie majątku i kadr Terenowej Pracowni BPBK Poznań, Ministerstwo Komunikacji utworzyło samodzielną Pracownię Projektów Kolejowych w DOKP Szczecin, jako jednostkę organizacyjną PKP. Kierownik Pracowni  – inż. Władysław Szpręgier
PKP Biuro Projektów Kolejowych w Szczecinie
 zarządzeniem Min. Komunikacji  Pracownię przekształcono w Biuro  Projektów  Kolejowych . W strukturach PKP Biuro funkcjonowało do końca 1991 r.
Kolejnymi dyrektorami byli:
–  Władysław Szpręgier          –  od 01.01.1963 r.
–  Tadeusz Jędrzejewski         –  od 01.10.1973 r.
–  Edmund Białkowski           –  od 01.01.1976 r.
Biuro Projektów Kolejowych w Szczecinie
 w ramach restrukturyzacji PKP Biuro zostało wydzielone ze struktury  PKP i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe( RHB 5525) . Dyrektorem BPK został  mgr inż. Zbigniew Rzewuski ( od 01.05.1992 r.)
Biuro Projektowo – Koordynacyjne Budownictwa Kolejowego „BPK”  Spółka z o.o. w Szczecinie
 przeprowadzono prywatyzację Biura, na skutek czego stało się ono spółką pracowniczą . Pracownicy posiadają 100% udziałów  spółki.
Prezesem Zarządu został mgr inż. Zbigniew Rzewuski
Wiceprezesem – mgr inż. Franciszek Pietruszewski.
Biuro Projektowo – Konsultingowe „BPK” Spółka z o.o. w Szczecinie
 decyzją Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę Biura.
Prezes Zarządu – mgr inż. Zbigniew Rzewuski

Referencje

Wykaz Inwestorów dla których BPK wykonywało prace projektowe

 1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie (1)(2)(3)
 2. Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Spółka z o.o.
 3. Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Spółka z o.o.
 4. ETC Transport Consultants GmbH – Postfach 30 Berlin
 5. INGENO EUROPROJEKTE Gmbh Berlin (1)
 6. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J.
 7. Baltic Park Promenada KG Inwest Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie
 8. PKP CARGO S.A. w Warszawie Zakład Taboru w Szczecinie
 9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Gdańsku
 10. Koncept Sp. z o.o. w Policach
 11. Development & Touristik Sp. z o.o. w Świnoujściu
 12. Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryficach
 13. Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
 15. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
 16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
 17. PKP Polski Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie (1)(2)

Kontakt

Telefony kontaktowe
(+48 91) 434 74 43
(+48 91) 433 59 03
(+48 91) 471 57 85

Fax (+48 91) 434 73 34
E-mail  bpk@szczecin.home.pl

Adres
ul. Korzeniowskiego 1
Szczecin, 70-211

Dane firmy
NIP
852- 19 -68 – 292
REGON 811090001
KRS 134391 – Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy  KRS w Szczecinie
BANK: PEKAO S.A. III O. Szczecin
Konto bankowe 06 1240 3826 1111 0000 4402 9393